You are currently viewing Endringer i planlagt aktivitet

Endringer i planlagt aktivitet

Med bakgrunn kommunens beslutning om å innføre ny lokal forskrift mandag, ser vi oss nødt til å å gjøre en del endringer i planlagt aktivitet.

Den lokale smittesituasjonen og kommunens nye forskrift gjeldende fra midnatt 26. april 2020, medfører dessverre at vi må gjøre noen endringer i våre planlagte aktiviteter:

  • Oppstart av regattasesongen utsettes
  • Arrangørgjennomgang berammet 27. april 2021 utsettes
  • Flaggheis 2021 utgår, slik tidligere annonsert
  • Trening i klasser for seilere over 20 år pauses (herunder 12,5 kvm, Express, NOR Rating og J/70)
  • Trening i klasser for seilere under 20 år kan fortsette
  • Trening i 2.4mR kan fortsette

Endringene vil i første omgang gjelde til midnatt 9. mai 2021.

Hva gjelder Sukkertoppseilasen, vil den altså ikke bli avholdt terminfestet dato 1. mai 2021. Vi vil komme tilbake til om den vil bli flyttet til en annen dato, eller om den vil utgå i 2021.

Ålesunds Seilforenings retningslinjer for smittevern vil bli oppdatert. Vi viser ellers til informasjon fra Ålesund kommune.