You are currently viewing Endringer i forbindelse med COVID-19

Endringer i forbindelse med COVID-19

Koronaviruset samt tiltak og restriksjoner pålagt av nasjonale og lokale myndigheter fører til endringer også for Ålesunds Seilforening.

Følgende arrangementer, aktiviteter og samlinger er per nå påvirket:
Organiserte treninger                                avlyses inntil videre
Teorikvelder tirsdager                                utsettes inntil videre
Samling for tur/hav 27.-28. mars 2020      utsettes inntil videre
Sosial samling J/70 28. mars 2020            utsettes inntil videre
Påskesamling Seilsportsliga                      utsettes inntil videre
Infomøte J/70-seiling 14. april 2020           utsettes inntil videre

Når det gjelder sesongstarten, årets regattaer og andre arrangementer, aktiviteter, samlinger eller tilstelninger, så er det enda for tidlig å trekke noen konklusjoner rundt om det kan avholdes som planlagt men status vurderes fortløpende av styret.

Videre bør møtevirksomhet så langt det er mulig avholdes over nett eller telefon, og vi oppfordrer ellers til å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra nasjonale og lokale myndigheter.