Endring i resultatlister for Kretsmesterskap og InterCity NorRating 2018

  • Post author:
  • Post category:Nyheter
​Etter gjennomført InterCity-seilas og første dag av KM ble det levert en søknad om godtgjørelse.

​Etter gjennomført InterCity-seilas og første dag av KM ble det levert en søknad om godtgjørelse. Ved første gangs behandling av denne konkluderte protestkomiteen med at det ikke ville bli endringer i resultatlisten. Etter senere gjenåpning av saken, er protestkomiteen kommet til en annen konklusjon enn hva de kom frem til etter den opprinnelige høringen. Dette på bakgrunn av nye beviser. Avgjørelsen medfører endring i resultatlister både for InterCity isolert sett og for KM for NOR Rating 2018.

Endringene i resultatlistene fører til at det er kåret nye vinnere både for den minste klassen i InterCity, for InterCity sammenlagt og for KM. Ålesunds Seilforening gratulerer i denne anledningen NOR 311 NextGen og skipper Oda Hansen med mannskap! Endringene medfører også at enkelte av premiene som er delt ut må samles inn igjen og deles ut på nytt. Dette betyr at noen vil få endret valør for sine premier, mens andre dessverre havner like utenfor pallen. De dette gjelder vil bli kontaktet direkte.

 

Deltagerne er tidligere informert om protestkomiteens nye slutning via e-post. Ålesunds Seilforening publiserer med dette korrekte resultatlister og bakgrunnen for endringene, ettersom opprinnelig publisert informasjon ikke lenger stemmer grunnet endrede forutsetninger.

 

Fullstendige resultatlister er publisert på arrangementets side på manage2sail her. Protestkomiteens avgjørelse er også publisert samme sted.