You are currently viewing Dugnadsplan havna vår/sommer 2022

Dugnadsplan havna vår/sommer 2022

Her er dugnadsplan for havna i Nørvevika for våren og sommeren.

Tidspunkt                                                                                        Ansvarlig

21.04        kl. 18.00-20.00                                            Arve

28.04        kl. 18.00-20.00                                           Lars

05.05        kl. 18.00-20.00                                            Rolf Anders

12.05        kl. 18.00-20.00                                            Odd Helge

19.05.       kl. 18.00-20.00                                            Hjalmar

26.05        kl. 18.00-20.00                                            Rolf Anders

02.06.       kl. 18.00-20.00                                            Per Inge

09.06.       kl. 18.00-20.00                                            Trond Mele

16.06.       kl. 18.00-20.00                                            Frank Cromer

 

Kontaktinformasjon havnekomiteen

Rolle                                                                      Navn                                            Telefon

Leder havnekomiteen                                       Rolf Anders Håberg                                    90719030

Oppmann A brygga                                            Odd Helge Hessen                    90114848

Oppmann B brygga                                            Arve Refsnes                              99229680

Oppmann C brygga                                            Luggi Fladmark                          95272068

Oppmann D brygga                                            Hjalmar Molvær                        97771781

Oppmann 2,4 mr- området                              Trond Mele                                90144204

Oppmann garderobe                                         Frank Cromer                            93405866

Oppmann verktøybua                                       Per Inge Drønnesund               41628931

Dugnadsansvarlig                                               Lars Ranes                                  91395418