You are currently viewing Dugnader vår/sommer 2021

Dugnader vår/sommer 2021

Dugnader vår/sommer 2021

Tidspunkt                                                                      Ansvarlig
22.04.        kl. 18.00-20.00                                            Rolf Anders Håberg
29.04.        kl. 18.00-20.00                                           Odd Helge Hessen
06.05.        kl. 18.00-20.00                                            Arve Refsnes
13.05.        kl. 18.00-20.00                                            Hjalmar Molvær
20.05.       kl. 18.00-20.00                                            Luggi Fladmark
27.05.        kl. 18.00-20.00                                            Trond Mele
03.06.       kl. 18.00-20.00                                            Frank Cromer
10.06.       kl. 18.00-20.00                                            Lars Ranes
17.06.       kl. 18.00-20.00                                            Per Inge Drønnesund
24.06        kl. 18.00-20.00                                            Rolf Anders Håberg
01.07.       kl. 18.00-20.00                                            Odd Helge Hessen

Arbeidsoppgaver

 1. Koste uteområdet i havneområdet
 2. Generell rydding av havneområdet
 3. Merke opp igjen strømstolpene
 4. Montere lys på alle skilderhus, lys sponses av ACEL, montering på dugnad
 5. Montere dørpumper på alle dører i alle skilderhus
 6. Nummerskilt på bryggene må på plass
 7. Montere ny strømstolpe på C- brygga
 8. Montere 2 stk. nye brygger på A-brygga, planlegges som større dugnad på en lørdag.
 9. Replassering av plasser på A
 10. Replassering av plasser på B
 11. Skiftning av pongtong på brygge A
 12. Monter Brannslukkere/skumapparat i skilderhus, på innsiden av døra
 13. Montere sikkerhetsstiger
 14. Service havnetraktor
 15. Etablere ny strømtilgang til Gåsa
 16. Maling av alle bygninger til valgt blåfarge, likt klubbhus.
 17. Sprøyting av uønskede arter bak klubbhus/ »håla»
 18. Skifte stag på A brygga, østligste stag på den nye brygga.
 19. Bidra på arbeid i klubbhuset.
 20. Generelt vedlikehold og rydding i havneområdet.


Kontaktinformasjon havnekomiteen
Rolle                                                                      Navn                                            Telefon
Leder havnekomiteen                                       Rolf Anders Håberg                  90719030
Oppmann A-brygga                                            Odd Helge Hessen                    90114848
Oppmann B-brygga                                            Arve Refsnes                              99229680
Oppmann C-brygga                                            Luggi Fladmark                          95272068
Oppmann D-brygga                                            Hjalmar Molvær                        97771781
Oppmann 2.4mR-området                              Trond Mele                                90144204
Oppmann garderobe                                         Frank Cromer                            93405866
Oppmann verktøybua                                       Per Inge Drønnesund               41628931
Dugnadsansvarlig                                               Lars Ranes                                  91395418
Medhjelper                                                          Fredrik B. Hessen                      91108143