DUGNADER HØSTEN 2017

  • Post author:
  • Post category:Nyheter
Alle som disponerer en båtplass i Nørvevika båthavn, har plikt på seg til å utføre tre dugnader per år.

Alle som disponerer en båtplass i Nørvevika båthavn, har plikt på seg til å utføre tre dugnader per år. Dette gjelder også for de som ikke benytter sin tildelte plass. Dersom dugnadsplikten ikke oppfylles, økes årsavgiften for båtplassen med 525 kroner per ikke utført dugnad. Den økte årsavgiften vil i tilfelle bli fakturert på høsten etter at dugnadene er avsluttet for sesongen. Lørdagsdugnad teller for 2 dugnader.

Plan for dugnader HØSTEN 2017

Endret til TIRSDAGER!

Tirsdager fra og med 22.8 til og med 26.9 fra kl. 18 til ca. kl. 20.
Lørdag 7.10. fra kl. 10 til ca. kl.15.

ENDRINGER I DUGNADSPLANEN BLIR KUNNGJORT VED OPPSLAG VED INNGANG TIL BRYGGENE OG PÅ HJEMMESIDEN, www.aasf.no FØLG MED!

MERK! På dugnadsdagene vil det i bua ved krana ligge framme en perm med dugnadsliste. Den enkelte har selv ansvar for å notere seg på denne lista for utført dugnad med navn og nummer på båtplassen en disponerer.

Velkommen til dugnadsarbeid.

Havnestyret