Dugnader 2017

  • Post author:
  • Post category:Nyheter

Det er igjen tid for dugnad

DUGNADER 2017

Minner om dugnad i Nørvevika lørdag 22.04 kl 1000 til ca 1500

Publisert: 19.04.2017

Alle som disponerer en båtplass i Nørvevika båthavn, har plikt på seg til å utføre tre dugnader per år. Dette gjelder også for de som ikke benytter sin tildelte plass. Dersom dugnadsplikten ikke oppfylles, økes årsavgiften for båtplassen med 525 kroner per ikke utført dugnad. Den økte årsavgiften vil i tilfelle bli fakturert på høsten etter at dugnadene er avsluttet for sesongen. Lørdagsdugnad teller for 2 dugnader.

Plan for dugnader i 2017

 Vi har lagt opp til tre lørdagsdugnader og så vil vi i år bare ha dugnad på torsdager på ukedagene slik:

  

Våren 2017:

Lørdag22.4. fra kl. 10 til ca. kl. 15.
Lørdag  29.4. fra kl. 10 til ca. kl. 15.
Torsdager fra og med 27.4. til og med 15.6. med start kl. 18 til ca. kl. 20 på våren.

 

 

 

 

Høsten 2917:

Torsdager fra og med 24.8. til og med 28.9. med start kl. 18 til ca. kl. 20 til høsten.
Lørdag 7.10. fra kl. 10 til ca. kl.15.

 

 

 

 

ENDRINGER I DUGNADSPLANEN BLIR KUNNGJORT VED OPPSLAG VED INNGANG TIL BRYGGENE OG PÅ HJEMMESIDEN, www.aasf.no FØLG MED!

 

 

 

MERK! På dugnadsdagene vil det i bua ved krana ligge framme en perm med dugnadsliste. Den enkelte har selv ansvar for å notere seg på denne lista for utført dugnad med navn og nummer på båtplassen en disponerer.

 

 

Velkommen til dugnadsarbeid.

 

Havnestyret