You are currently viewing Disponering av J/70 utenfor forening og krets i 2020

Disponering av J/70 utenfor forening og krets i 2020

Følgende retningslinjer vil være gjeldende for disponering av foreningens to J/70er utenfor forening og krets i 2020.

EM J/70 2020:
3.-11. juli 2020 er det EM for J/70 like utenfor København i Danmark. Lag som ønsker å delta må søke om å få disponere en av foreningens J/70er innen 5. februar 2020. Søknad sendes til andreas@olarsen.no .
Lagene må selv besørge opprigg, nedrigg, transport, vedlikehold og reparasjon av skader i perioden båten disponeres.
Medlemmer av søkende lag som også er medlemmer i J/70-poolen kan i perioden disponere båten uten kostnad utover medlemsavgift i poolen. Dersom medlemmer av lag ikke er medlem av poolen, vil leie av båt settes til kr 500,- per konkurransedag per aktuelt medlem. Dersom flere enn to lag melder seg innen fristen vil lag med medlemmer av J/70-poolen prioriteres.
Grundig Sailing Cup eller lignende arrangementer:
Lag som ønsker å delta på J/70-arrangementer utenfor Møre og Romsdal må søke om å få disponere en av foreningens båter innen 2 uker før det aktuelle arrangementet. Søknad sendes til andreas@olarsen.no .
Lagene må selv besørge opprigg, nedrigg, transport, vedlikehold og reparasjon av skader i perioden båten disponeres.
Medlemmer av søkende lag som også er medlemmer i J/70-poolen kan i perioden disponere båten uten kostnad utover medlemsavgift i poolen. Dersom medlemmer av lag ikke er medlem av poolen, vil leie av båt settes til kr 500,- per konkurransedag per aktuelt medlem. Dersom flere enn to lag melder seg innen fristen vil lag med medlemmer av J/70-poolen prioriteres.