You are currently viewing Avlyste og utsatte arrangementer 2020

Avlyste og utsatte arrangementer 2020

I forbindelse med koronaviruset og nye forbud rundt kultur- og idrettsarrangementer frem til 15. juni 2020 blir det nå endringer i 2020-programmet til Ålesunds Seilforening.

I tråd med restriksjoner fra nasjonale myndigheter og i samråd med klasseklubber og Norges Seilforbund har styret i Ålesunds Seilforening besluttet at følgende planlagte arrangementer blir avlyst:
            Norgescup 1 for 2.4mR 9.-10. mai 2020
            Norgescup 2 for joller 22.-24. mai 2020

I tillegg vil følgende terminfestede arrangementer og regattaer bli avlyst og utgår denne sesongen:
            Flaggheis 30. april 2020
            MR Cup 1 for joller 25.-26. april 2020
            Alle ukeseilaser fra og med 4. mai 2020 til og med 9. juni 2020

Følgende arrangementer er inntil videre utsatt:
            Sukkertoppseilasen 1. mai 2020
            Vårregattaen 16. mai 2020
            Ocean Supreme Regatta 30.-31. mai 2020
            InterCity 6. juni 2020
            North West J/70 Cup 7. juni 2020
Vi ønsker i utgangpunktet å avholde disse regattaene (dog på en annen dato enn først planlagt), men på grunn av den rådende usikkerheten rundt resten av sesongen så utsetter vi beslutningen. Det kan med andre ord hende at også disse vil bli avlyst.

Alle de arrangementene som nå blir berørt hadde vi som forening gledet oss og sett frem til i 2020. Vi hadde i det lengste håpet at vi kunne gjennomføre sesongen på mest mulig normalt vis, men ser nå at det dessverre ikke er mulig.

Når det gjelder treninger og annen aktivitet oppfordrer vi fortsatt til å følge de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra Idrettsforbundet og Norges Seilforbund samt lokale og nasjonale myndigheter.

Dersom myndighetene mot formodning skulle komme med beskjeder som medfører at vi kan revurdere disse tiltakene, så vil vi selvsagt komme med informasjon om dette. Vi håper at vi snarlig kan få utøve idretten vår på vanlig måte igjen!

-Styret