Årsmøtedokumenter er nå publisert, og kan lastes ned her

  • Post author:
  • Post category:Nyheter
Vi minner om at Ålesunds Seilforening avholder årsmøte på Scandic Hotel Ålesund, Molovegen 6 onsdag 28. februar 2018 kl. 19.00

Vi håper på godt oppmøte på årsmøtet, og oppfordrer alle medlemmer til å lese årsmøtedokumentene, her er det mye godt og spennende lesestoff.

Dokumentet er på hele 61 sider, så av hensyn til miljø og økonomi, vil vi kun kopiere opp et fåtall av disse til møtet. Vi oppfordrer derfor til å lese og medta dokumentene til møtet i elektronisk format på lesebrett, mac eller pc, evt printe selv dersom man ønsker et papir å holde i.
Dokumentet kan lastes ned her
Den observante leser vil registrere at det mangler noen underskrifter fra styre, revisor etc som vi av praktiske årsaker ikke har fått innhentet før publiseringsfristen. Signerte varianter vil selvsagt foreligge til selve årsmøtet.
Vel møtt til årsmøtet!
Styret.