You are currently viewing Årsmøte 2022

Årsmøte 2022

Ålesunds Seilforening avholder årsmøte tirsdag 1. mars 2022 klokken 19.00.

Sted vil være klubbhuset i Nørvevika dersom gjeldende smittevernregler tillater det. Alternativt vil årsmøtet avholdes digitalt. Endelig informasjon om dette – herunder eventuell påmelding – vil bli kommunisert senest ved tilgjengeliggjøring av fullstendig sakliste samt årsmøtedokumenter.

Saker som ønskes behandlet i tillegg til de sakene som foreningens lov fastsetter, må være innsendt til styret innen 15. februar 2022.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil være tilgjengelige her på aasf.no fra og med 22. februar 2022.

Styret