You are currently viewing Årsmøte 2021 blir digitalt

Årsmøte 2021 blir digitalt

Ålesunds Seilforening avholder årsmøte onsdag 10. februar 2021 klokken 19.00. 

På bakgrunn av de gjeldende smittevernregler blir årsmøtet avholdt digitalt. Praktisk informasjon om dette vil komme.

Saker som ønskes behandlet i tillegg til de sakene som vedtektene fastsetter, må – slik allerede annonsert – være innsendt til styret innen 27. januar 2021. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil være tilgjengelige her på aasf.no fra og med 3. februar 2021.

Styret