You are currently viewing Årsmøte 2020: Ny dato!

Årsmøte 2020: Ny dato!

Vi ser oss nødt til å endre dato for årsmøtet til torsdag 13. februar 2020 klokken 19.00, grunnet dobbeltbooking av lokale.

Møtested er fortsatt Scandic Hotel Ålesund, Molovegen 6.

Vi viser ellers til denne artikkelen.

Styret