You are currently viewing Arbeidet med det nye klubbhuset er godt i gang!

Arbeidet med det nye klubbhuset er godt i gang!

Det har allerede skjedd store endringer i Nørvevika – dette skjer fremover.

Praktisk
Svinø Entreprenør AS er valgt til grunnentreprenør, og oppstart med riving av naust og stabbur er allerede godt i gang. Videre følger grunnarbeid, og dette er forventet å være ferdig til fellesferien.

Når det gjelder hovedentreprenør falt valget etter en lengre prosess til slutt på HI-Bygg AS, som totalt sett hadde den beste og billigste løsningen for ÅS. De starter sitt arbeid medio august og etter planen skal bygget være ferdig til 1. mai 2021.

Det blir en del dugnadsarbeid med det nye huset og her håper vi mange stiller opp etter hvert som arbeidet skrider frem. Nærmere informasjon om dette vil komme.

103964396 1157284754630602 8614623938455843800 n

Parkering i anleggsperioden
Vi henstiller alle våre medlemmer og andre brukere av Nørvevika til ikke å parkere sør for slippen i anleggsperioden. Man kan selvsagt henbringe bagasje, proviant etc. til skilderhus og båt, men etter avlossing bes man parkere nord for slippen, langs grusveien eller ved fellesparkeringsplass mot Volsdalsberga. Også etter at det nye bygget er ferdig vil det bli andre parkeringsforhold i seilsportsanlegget enn hva vi har hatt til nå.

Skjermbilde 2020 06 14 kl. 23.53.16

Visjon
Det nye klubbhuset vil bli svært viktig for foreningen i årene som kommer. For å fortsatt kunne tilby aktivitet til barn, unge og voksne – og ikke minst for å kunne utvikle tilbudet ytterligere – er det viktig med gode fasiliteter som blant annet møterom, treningsrom og garderober, som gir et godt grunnlag for å styrke miljøet. Det nye klubbhuset vil bli et svært godt tilskudd til seilsportsanlegget i Nørvevika, som videre gir et flott grunnlag for å bringe foreningen inn i fremtiden.

NB! Det presiseres at fargevalg ikke enda er avgjort, og at skissen i saken kun er ment å være en foreløpig illustrasjon.