You are currently viewing Ålesund kommunes smitteverntiltak forlenges

Ålesund kommunes smitteverntiltak forlenges

Tiltak som forlenges til og med 18. mai 2021 fører til flere endringer i ÅS.

26. april kunngjorde vi endringer i planlagt aktivitet etter Ålesund kommunes innføring av lokal forskrift med virkning frem til og med 9. mai. Med bakgrunn i den lokale smittesituasjonen og kommunens beslutning 7. mai om å videreføre strenge tiltak mot korona frem til og med 18. mai, ser vi oss nødt til å gjøre ytterligere endringer i planlagte aktiviteter:

  • Oppstart av regattasesongen utsettes ytterligere
  • Arrangørgjennomgang berammet med ny dato 10. mai 2021 utsettes
  • Flaggheis 2021 utgår, slik tidligere annonsert
  • Trening i klasser for seilere over 20 år pauses fortsatt (herunder 12,5 kvm, Express, NOR Rating og J/70)
  • Trening i klasser for seilere under 20 år kan fortsette
  • Trening i 2.4mR kan fortsette

Endringene vil i første omgang gjelde til og med 18. mai 2021.

Hva gjelder Sukkertoppseilasen, vil den altså ikke bli avholdt på ny dato 13. mai 2021. Vi vil komme tilbake til om den vil bli flyttet til en annen dato, eller om den vil utgå i 2021.

Ålesunds Seilforenings retningslinjer for smittevern er oppdatert. Vi viser ellers til informasjon fra Ålesund kommune.