You are currently viewing Ålesund Doublehanded + turklasse – 6. juni

Ålesund Doublehanded + turklasse – 6. juni

NB! Etter nye retningslinjer fra NSF (29. mai) som gjelder fra 1. juni har vi nå likevel muligheten til å arrangere Ålesund Doublehanded som normalt. For å forsøke og få litt mer aktivitet vil det også bli satt opp egen turklasse slik at de som ønsker å være flere enn 2 ombord skal få mulighet til dette (gitt at deltagerne i båten er fra samme husstand).

Seilasen vil starte lørdag 6. juni kl. 1000 og det vil seiles et løp på ca 30-40 nautiske mil. Dette betyr at seilerne vil få en full dag med seiling på fjorden!
Løpet som skal seiles vil bli lagt i områdene på og rundt Vigrafjorden, Valderhaugfjorden og Breisundet.

Det er viktig at alle deltagere overholder reglene for smittevern. NSF sin veileder kan leses her, i tillegg har ÅS utarbeidet egne retningslinjer som kan leses her (også slått opp ute i havnen).
I turklassen er det derfor kun tillatt med mer enn 2 personer ombord dersom disse er fra samme husstand. Det er skipper på hver båt sitt ansvar at reglene for smittevern overholdes. De som blir syke i etterkant må melde fra til smitteansvarlig (Eva M. Fladmark, 480 33 306, dagligleder@aasf.no)

Siden det er maks. 50 deltagere er det bare å hive seg rundt og melde seg på her! Seilingsbestemmelsene er nå lagt ut under oppslagstavlen i manage2sail.